Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku


Młodzi dla Techniki

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2017.

Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumiana promocja osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze: budownictwa i inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej i materiałowej, technologii chemicznej i petrochemicznej.

Zobacz Konferencję

Forum Budowlane

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Forum Budowlanym - Płock 2018!

Zobacz Konferencję

Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego

Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw przedsiębiorczości oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością. Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

Zobacz Konferencję