V Forum Budowlane

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

7 listopad 2018 – 8 listopad 2018


Zapraszamy serdecznie do udziału w V Forum Budowlanym - Płock 2018, które odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2018 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE "PROGRAM"

Do wzięcia udziału w Konferencji zapraszamyinżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych,firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska. Mamy nadzieję, że Konferencja stanowić będzie znakomitą okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami budownictwa.

Z tematyką V Forum Budowlanego możecie się Państwo zapoznać w zakładce Przegląd.

 

Ważne terminy:

 • 15.06.2018 r. - zgłoszenie udziału w konferencji (tytuł + streszczenie) i przesłanie materiałów do publikacji poprzez witrynę internetową  !!!!!!   UWAGA NOWY TERMIN !!!!!
 • 14.09.2018 r. - powiadomienie o przyjęciu prac do publikacji konferencyjnych
 • 28.09.2018 r. końcowy termin dokonania wpłat za udział w konferencji

 

Zgłoszone referaty będą publikowane według preferencji autorów:
 • w materiałach konferencyjnych lub
 • w czasopismach: Acta Scientiarum Polonorum, Architectura (j. polski lub j. angielski, 11 pkt.) lub Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (j. polski lub  j. angielski, 10 pkt.)

 

Opłaty konferencyjne:

 • Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł w przypadku publikacji w materiałach konferencyjnych, bądź 300+700zł w przypadku publikacji w czasopiśmie punktowanym,
 • Numer konta do wpłat znajdziecie Państwo w zakładce Rejestracja.
 • Opłata konferencyjna obejmuje: koszty cateringu, materiałów konferencyjnych (publikacji 1 artykułu) oraz obsługi w trakcie konferencji,
 • Opłata konferencyjna nie obejmuje: kosztów dojazdu oraz noclegu.
 • Uczestnictwo w Forum Budowlanym bez cateringu i materiałów konferencyjnych jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
 • Opublikowanie każdego kolejnego artykułu jest dodatkowo płatne w wysokości odpowiednio: 100 zł (artykuł w materiałach konferencyjnych) i 700 zł (artykuł w czasopiśmie).
 • Autorzy prac zgłoszonych do publikacji w czasopismach będą proszeni o przygotowanie streszczeniado materiałów konferencyjnych.

 

UWAGA !

Wszystkich, którzy chcą zgłosić pracę na konferencję, uprzejmie prosimy o:
 1. zarejestrowanie się (założenie konta) w serwisie internetowym; prosimy o zaznacznie, że rejestrujecie się Państwo w serwisie jako "Autor"
 2. dokonanie Rejestracji na Konferencję (zakładka Rejestracja w prawym menu);
 3. zgłoszenie tematu pracy i krótkiego streszczenia (zakładka Zaproszenie do zgłaszania materiałów w prawym menu).

Ogłoszenia

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU!

 
Zmiana terminu zgłaszania prac  
Ogłoszono: 2018-04-28 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

Informacje na temat KonferencjiPARTNERZY i WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:


HONOROWY PATRONAT:

 

SPONSORZY:

PATRONI MEDIALNI: