V Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

18 maj 2017 – 19 maj 2017


AKTUALNE WYZWANIA EKONOMII Z PERSPEKTYWY TEORII I PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw finansów oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Konfrontacja jest idealną sposobnością do konfrontacji teorii z praktyką biznesu. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

Ogłoszenia

 

AKTUALNE WYZWANIA EKONOMII Z PERSPEKTYWY TEORII I PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Koło Naukowe SONDA zachęcają do udziału w konferencji „Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego - Aktualne wyzwania ekonomii z perspektywy teorii i praktyki gospodarczej”. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 r. w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

 
Ogłoszono: 2017-03-21
 
Więcej ogłoszeń...

Informacje na temat KonferencjiSPONSORZY KONFERENCJI

Orlen