Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego

Archiwum Konferencji

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock


Płock, PL

12 kwiecień 2019 – 12 kwiecień 2019

Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw finansów oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Konfrontacja jest idealną sposobnością do konfrontacji teorii z praktyką biznesu. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

Zobacz szczegóły Konferencji

College of Economics and Social Sciences Warsaw University o

17  Łukasiewicza str. 09-400 Płock, Poland

Tel.: +48 24 262 90 08


Płock, PL

19 lipiec 2018 – 20 lipiec 2018

Zobacz szczegóły Konferencji

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock


Płock, PL

18 maj 2017 – 19 maj 2017

AKTUALNE WYZWANIA EKONOMII Z PERSPEKTYWY TEORII I PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw finansów oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Konfrontacja jest idealną sposobnością do konfrontacji teorii z praktyką biznesu. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

Zobacz szczegóły Konferencji

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Politechnika Warszawska

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock


Płock, PL

6 maj 2016 – 7 maj 2016

Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw przedsiębiorczości oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych.

Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

Zobacz szczegóły Konferencji

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy rozwoju gospodarczego"

Warsaw University of Technology

17 Lukasiewicza str.

 


Plock, PL

14 maj 2015 – 15 maj 2015

Cel Konferencji: Zaprezentowanie dorobku naukowego i wymiana poglądów na temat różnorodnych problemów rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionalnych i lokalnych. Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą swoje badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych.

W tym roku konferencja połączona jest z uroczystymi obchodami XX lecia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Prosimy o nadsyłanie referatów w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. Przygotowane referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Autorzy referatów otrzymają po jednym egzemplarzu publikacji.

Zobacz szczegóły KonferencjiSPONSORZY KONFERENCJI

Orlen