Przejrzyj Indeks Tytułów


Młodzi dla Techniki

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2017.

Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumiana promocja osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze: budownictwa i inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej i materiałowej, technologii chemicznej i petrochemicznej.

 • Młodzi dla Techniki 2017

  7 wrzesień 2017 – 8 wrzesień 2017

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już III edycji Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2017.

  Konferencja ma na celu prezentację dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumianą promocję osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej. Konferencja dedykowana jest zarówno doświadczonym, jak i początkującym młodym badaczom, rozpoczynającym swoją karierę naukową.

  Konferencja Młodzi dla Techniki 2017 stanowi integralną część obchodów 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

  Szczegółową tematykę konferencji znajdziecie Państwo w zakładce Przegląd.

  Terminarz konferencji - UWAGA - zmiany!!!
  • 1 grudnia 2016 - 31 stycznia 2017: rejestracja, przesłanie abstraktu on-line (wyłącznie po rejestracji)
  • 10 lutego 2017: akceptacja abstraktów
  • 14 kwietnia 2017: ostateczny termin nadsyłania prac do czasopism branżowych
  • 30 kwietnia 2017: ostateczny termin nadsyłania prac do Monografii
  • 10 maja 2017: ostateczna kwalifikacja referatów zgłoszonych do czasopism branżowych
  • 6 czerwca 2017: ostateczna kwalifikacja referatów zgłoszonych do Monografii - uwaga nowy termin!!!
  • 13 czerwca 2017: termin uiszczenia opłaty konferencyjnej - uwaga nowy termin!!!
  • 7-8 września 2017: KONFERENCJA :)

  Opłaty konferencyjne

  • obejmują koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia w trakcie konferencji, programu wieczornego oraz obsługi w trakcie konferencji,
  • nie obejmują kosztów dojazdu oraz noclegu.
  • zależą od miejsca publikacji zgłaszanego artykułu.

  Obowiązkowa dla wszystkich uczestników imprezy opłata konferencyjna obejmuje publikację artykułu w języku polskim w recenzowanej monografii naukowej i wynosi 300 zł. Umieszczenie każdego kolejnego artykułu w monografii jest dodatkowo płatne w wysokości 100 zł.

  Uczestnicy Konferencji mają także możliwość dodatkowego zgloszenia pracy do wybranych czasopism branżowych: Materiały Budowlane (MNiSW-8 pkt.), Przegląd Mechaniczny (MNiSW-8 pkt.) oraz Wiadomości Chemiczne (MNiSW-7 pkt.). Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w specjalnych sierpniowych i wrześniowych numerach tych wydawnictw. Opłata za dodatkowe opublikowanie jednego artykułu zależy od rodzaju miesięcznika i wynosi:

  • +360 zł - dla czasopisma Wiadomości Chemiczne,
  • +600 zł - dla czasopisma Przegląd Mechaniczny,
  • +700 zł - dla czasopisma Materiały Budowlane.

  Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej wynosi 120zł i obejmuje koszty wyżywienia, programu wieczornego i obsługi konferencyjnej.

  UWAGA!

  Wszystkich, którzy chcą zgłosić pracę na konferencję, uprzejmie prosimy o:

  1. zarejestrowanie się (założenie konta) w serwisie internetowym; prosimy o zaznacznie, że rejestrujecie się Państwo w serwisie jako "Autor"
  2. dokonanie Rejestracji na Konferencję (zakładka Rejestracja w prawym menu);
  3. zgłoszenie tematu pracy i krótkiego streszczenia (zakładka Zaproszenie do zgłaszania materiałów w prawym menu lu TU).

  Uczestnicy poprzednich edycji konferencji MDT oraz uczestnicy innych konferencji, organizowanych przez Filię PW w Płocku, mogą dokonać rejestracji na konferencję MDT2017 korzystając z dotychczasowego konta użytkownika, bez konieczności tworzenia nowego.

 • Młodzi dla Techniki 2015

  5 listopad 2015 – 6 listopad 2015

  Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2015.

  Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumiana promocja osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej, geodezji i techologii geoinformacyjnej.

  Konferencja dedykowana jest zarówno doświadczonym, jak i początkującym młodym badaczom, rozpoczynającym swoją karierę naukową. Mamy nadzieję, że będzie to znakomita okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami techniki.

  Konferencja Młodzi dla Techniki 2015 stanowi integralną część obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

  Szczegółową tematykę konferencji znajdziecie Państwo w zakładce Przegląd.

  Terminarz konferencji:
  • 1 maja - 30 czerwca 2015: rejestracja, przesłanie abstraktu on-line (wyłącznie po rejestracji)
  • 15 lipca 2015: akceptacja abstraktów
  • 01 września 2015: ostateczny termin nadsyłania prac
  • 05 października 2015: ostateczna kwalifikacja referatów
  • 10 października, 2015: termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
  • 5-6 listopada, 2015: KONFERENCJA :)

  Opłaty konferencyjne:

  • obejmują koszty cateringu, materiałów konferencyjnych (publikacji 1 artykułu) oraz obsługi w trakcie konferencji,
  • nie obejmują kosztów dojazdu oraz noclegu,
  • wynoszą: obowiązkowo 150 zł - dla wszystkich uczestników konferencji - ich artykuł zostanie opublikowany w monografii (rozdział w monografii, 4 pkt) + alternatywnie 550 zł - dla uczestników chcących dodatkowo opublikować artykuł w języku angielskim w specjalnym wydaniu czasopisma Applied Mechanics and Materials (7 pkt, materiały drukowane zostaną przekazane po konferencji, zaś pełne teksty referatów będą dostępne w serwisie http://www.scientific.net/)
  • współautorzy, którzy chcą otrzymać własne egzemplarze publikacji, proszeni są o rejestrację i uiszczenie odpowiedniej opłaty rejestracyjnej

Forum Budowlane

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Forum Budowlanym - Płock 2018!

 • V Forum Budowlane

  7 listopad 2018 – 8 listopad 2018

  Zapraszamy serdecznie do udziału w V Forum Budowlanym - Płock 2018, które odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2018 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

  PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE "PROGRAM"

  Do wzięcia udziału w Konferencji zapraszamyinżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych,firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska. Mamy nadzieję, że Konferencja stanowić będzie znakomitą okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami budownictwa.

  Z tematyką V Forum Budowlanego możecie się Państwo zapoznać w zakładce Przegląd.

   

  Ważne terminy:

  • 15.06.2018 r. - zgłoszenie udziału w konferencji (tytuł + streszczenie) i przesłanie materiałów do publikacji poprzez witrynę internetową  !!!!!!   UWAGA NOWY TERMIN !!!!!
  • 14.09.2018 r. - powiadomienie o przyjęciu prac do publikacji konferencyjnych
  • 28.09.2018 r. końcowy termin dokonania wpłat za udział w konferencji

   

  Zgłoszone referaty będą publikowane według preferencji autorów:
  • w materiałach konferencyjnych lub
  • w czasopismach: Acta Scientiarum Polonorum, Architectura (j. polski lub j. angielski, 11 pkt.) lub Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (j. polski lub  j. angielski, 10 pkt.)

   

  Opłaty konferencyjne:

  • Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł w przypadku publikacji w materiałach konferencyjnych, bądź 300+700zł w przypadku publikacji w czasopiśmie punktowanym,
  • Numer konta do wpłat znajdziecie Państwo w zakładce Rejestracja.
  • Opłata konferencyjna obejmuje: koszty cateringu, materiałów konferencyjnych (publikacji 1 artykułu) oraz obsługi w trakcie konferencji,
  • Opłata konferencyjna nie obejmuje: kosztów dojazdu oraz noclegu.
  • Uczestnictwo w Forum Budowlanym bez cateringu i materiałów konferencyjnych jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
  • Opublikowanie każdego kolejnego artykułu jest dodatkowo płatne w wysokości odpowiednio: 100 zł (artykuł w materiałach konferencyjnych) i 700 zł (artykuł w czasopiśmie).
  • Autorzy prac zgłoszonych do publikacji w czasopismach będą proszeni o przygotowanie streszczeniado materiałów konferencyjnych.

   

  UWAGA !

  Wszystkich, którzy chcą zgłosić pracę na konferencję, uprzejmie prosimy o:
  1. zarejestrowanie się (założenie konta) w serwisie internetowym; prosimy o zaznacznie, że rejestrujecie się Państwo w serwisie jako "Autor"
  2. dokonanie Rejestracji na Konferencję (zakładka Rejestracja w prawym menu);
  3. zgłoszenie tematu pracy i krótkiego streszczenia (zakładka Zaproszenie do zgłaszania materiałów w prawym menu).

 • IV Forum Budowlane

  16 listopad 2016 – 17 listopad 2016

  Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo-technicznej nt. Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa, która odbędzie się 16-17 listopada 2016 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

  Do wzięcia udziału w Konferencji zapraszamy:
  • inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni,
  • firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska

  Mamy nadzieję, że Konferencja stanowić będzie znakomitą okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami budownictwa i inżynierii środowiska.

  Tematyka Konferencji

  Tematykę IV Forum Budowlanego znajdziecie Państwo w prawym menu, w zakładce Przegląd.

  Ważne terminy:
  • Rejestracja i zgłoszenie udziału w konferencji poprzez stronę internetową oraz przesłanie materiałów do publikacji – do 11.07.2016 r.
  • Powiadomienie o przyjęciu prac do publikacji konferencyjnych – do 10.09.2016 r.
  • Dokonanie opłaty za udział w konferencji – do 30.09.2016 r.

  Opłaty:

  • Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł
  • Numer konta znajdziecie Państwo w zakładce Rejestracja.
  • Opłata konferencyjna obejmuje koszty cateringu, materiałów konferencyjnych (publikacji 1 artykułu) oraz obsługi w trakcie konferencji, nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu.
  • Uczestnictwo w Forum Budowlanym bez cateringu i materiałów konferencyjnych jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

  UWAGA!

  Wszystkich, którzy chcą zgłosić pracę na konferencję, uprzejmie prosimy o:

  1. zarejestrowanie się (założenie konta) w serwisie internetowym; prosimy o zaznacznie, że rejestrujecie się Państwo w serwisie jako "Autor"
  2. dokonanie Rejestracji na Konferencję (zakładka Rejestracja w prawym menu);
  3. zgłoszenie tematu pracy i krótkiego streszczenia (zakładka Zaproszenie do zgłaszania materiałów w prawym menu).

Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego

Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw przedsiębiorczości oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością. Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

  12 kwiecień 2019 – 12 kwiecień 2019

  Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw finansów oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

  Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Konfrontacja jest idealną sposobnością do konfrontacji teorii z praktyką biznesu. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

 • 19 lipiec 2018 – 20 lipiec 2018
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

  18 maj 2017 – 19 maj 2017

  AKTUALNE WYZWANIA EKONOMII Z PERSPEKTYWY TEORII I PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

  Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw finansów oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

  Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Konfrontacja jest idealną sposobnością do konfrontacji teorii z praktyką biznesu. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

  6 maj 2016 – 7 maj 2016

  Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw przedsiębiorczości oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

  Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych.

  Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy rozwoju gospodarczego"

  14 maj 2015 – 15 maj 2015

  Cel Konferencji: Zaprezentowanie dorobku naukowego i wymiana poglądów na temat różnorodnych problemów rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionalnych i lokalnych. Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą swoje badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych.

  W tym roku konferencja połączona jest z uroczystymi obchodami XX lecia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku.

  Prosimy o nadsyłanie referatów w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. Przygotowane referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Autorzy referatów otrzymają po jednym egzemplarzu publikacji.SPONSORZY KONFERENCJI

Orlen