Prezentacje i Autorzy


Nazwisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystko
Dział Tematyczny:
 

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Monte Carlo Simulation of the Torsional Resistance Due to Concrete Compression of Reinforced Concrete Element
Roman Piotr Jaskulski, Piotr Wiliński
REDUKCJA MOMENTU KRYTYCZNEGO ZWICHRZENIA BELEK Z BLACHĄ GŁOWICOWĄ
Karolina Brzezińska, Roman Bijak
Ocena przyczepności na odrywanie warstw betonowych z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej
Łukasz Sadowski, Jacek Szymanowski
Badania wpływu efektu skali na wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu
Justyna Żabka, Krzysztof Kamiński
Analiza statyczno-wytrzymałosciowa konstrukcji ramowej budynku na etapie budowy
Piotr Żmuda, Krzysztof Kamiński
Neuronowa aproksymacja współczynnika wyboczeniowego ścianki przęsłowej pasa ściskanego dźwigara skrzynkowego obciążonego poprzecznie
Beata Potrzeszcz-Sut, Andrzej Szychowski
O wymiarowaniu żelbetowych przekrojów zginanych metodą ogólna według EC2
Małgorzata Wydra, Krzysztof Kamiński
Propozycja budowy modelu MES sprężonej zamkniętej komory fermentacyjnej
Oleksandr Panchuk, Krzysztof Kamiński
Projektowanie żelbetowych przekrojów ściskanych metodą krzywizny i sztywności nominalnej
Piotr Nowicki, Krzysztof Kamiński
Obliczenia cieplno-wilgotnościowe w projektowaniu kominów stalowych
Maciej Banach
Krzywa interakcji żelbetowego przekroju ściskanego w funkcji jego kąta obrotu
Juliusz Lechniak, Krzysztof Kamiński
Wymiarowanie przekrojów ściskanych mimośrodowo metodą sztywności nominalnej i krzywizny nominalnej
Piotr Nowicki, Krzysztof Kamiński
Badania wytrzymałości i odkształcalności betonów ekspansywnych
Arkadiusz Plis, Krzysztof Kamiński
Probabilistic Analysis of Shear Resistance Due to Concrete Tension
Roman Piotr Jaskulski, Piotr Wiliński
Analiza obliczeniowa żelbetowych przekrojów mimośrodowo sciskanych
Katarzyna Budek, Krzysztof Kamiński
Obliczenia numeryczne oddziaływania wybuchu w ujęciu trójwymiarowym
Michał Lidner

Mechanika budowli

Definicja modelu matematycznego w ocenie niezawodności konstrukcji prętowych
Agnieszka Dudzik, Urszula Radoń
APPLICATION OF FEM MESH GENERATION ALGORITHM FOR DIGITAL PROCESSING OF HANDMADE SKETCHES
Marcin Gryniewicz, Jerzy Kazimierz Szlendak
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji parametrów materiału sprężysto-plastycznego
Beata Potrzeszcz-Sut, Ewa Pabisek
Analiza sztywności węzłów w łukach o zmiennych charakterystykach geometrycznych i materiałowych
Katarzyna Nowak
"Analiza statyczno-wytrzymałościowa przekrycia strukturalnego typu "Zachód" w warunkach podwyższonej temperatury"
Katarzyna Kubicka
The definition of the mathematical model in the assessment of the reliability of bar structures
Agnieszka Dudzik
Analysis of development of high buildings
Czesław Miedziałowski, Sandra Matulewicz, Monika Mackiewicz
KONCEPCJA SPECJALNYCH WIELOPOLOWYCH ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W PŁASKIM STANIE NAPRĘŻENIA
Tadeusz Chyży, Monika Mackiewicz, Sandra Matulewicz
Numerical Degradation Analysis of The Foam Concrete Beam
Marta Daniela Kadela

Technologia i organizacja budowy

Recykling konstrukcji betonowych oraz wybrane właściwości fizyczno – mechaniczne mikrobetonów z dodatkiem recyklingowym
Katarzyna Kalinowska-Wichrowska
Propozycja rozwiązania problemu wyboru systemu szalunkowego z zastosowaniem metody TOPSIS
Anna Krawczynska-Piechna
Zastosowanie popiołów dennych ze spalania biomasy w technologii betonu
Alina Agnieszka Pietrzak
Recycling of concrete as the direction of a modern and efficient building
Katarzyna Kalinowska-Wichrowska
Wpływ dodatku wybranych nanocząstek na twardość betonu samozagęszczającego się
Paweł Niewiadomski

Geodezja, technika geoinformacyjna

Analiza możliwości rozróżniania wybranych klas pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych z wykorzystaniem granulometrii obrazowej
Przemysław Kupidura, Marcin Kłębowski, Paulina Sylwia Ściana, Patrycja Truszkiewicz
WYKORZYSTANIE REGRESJI ORTOGONALNEJ DO ANALIZY GEOMETRII CHMURY PUNKTÓW TLS
Maria Elżbieta Kowalska, Janina Zaczek-Peplinska

Fizyka budowli

Optimized design of filled ceramic building blocks in terms of thermal performance
Balázs Nagy, Máté Orosz
Walidacja modelu wpływu człowieka na wybrane parametry środowiska w pomieszczeniu o małej kubaturze
Weronika Radzikowska - Juś, Mariusz Owczarek

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, gazownictwo

Numerical Simulation of Subsoil Freezing Risk under the Freezer Room
Jan Weyr, Sikula Ondrej, Lucie Horka
Theoretic Assessment of Possibility of Leg Ventilation Duct in Thermal Insulation System of a Renovated Apartment Building
Petra Vojkuvkova, Lucie Horka, Jan Weyr
Wodny akumulator jako dolne źródło dla pomp ciepła na tle innych rozwiązań
Marcin Bartosz Mironowicz

Inżynieria sanitarna i wodna

Przyrodnicze zagospodarowanie wysuszonych osadów ściekowych
Iwona Kinga Piszczatowska
ZMIENNOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM BIAŁEGOSTOKU
Monika Kolendo
WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MIESZACZY WODNO – POWIETRZNYCH W BIOREAKTORACH
Krzysztof Dembiński, Agata Jasiak, Sebastian Kujawiak
Design of the Pressurized Tepula Channel
Ahmed Amine Lamri

Ochrona środowiska

Wstępna analiza rozkładu opakowań biodegradowalnych i oxo-biodegradowalnych w procesie kompostowania
Florentyna Dudek
Skutki środowiskowe transportu gazu ziemnego
Katarzyna Stolecka
Wpływ pH cieczy wymywającej na poziom uwalniania metali ciężkich z odpadu przemysłowego
Kamila Mizerna, Anna Król
Identyfikacja i unieszkodliwianie związków organicznych ze ścieków pogalwanicznych
Dariusz Tomkielski, Damian Kwiatkowski, Łukasz Kozłowski, Sylwia Jóźwik, Przemysław Jarosiński, Andrzej Frankiewicz, Jakub Dołowski, Anna Górska, Elżbieta Świetlik, Paweł Grabowski
Zastosowania rezystancyjnych czujników gazów w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie
Witold Jan Nawrot, Patrycja Suchorska-Woźniak, Helena Teterycz

Konwencjonalne i alternatywne źródła energii

Wykorzystanie wysłodków buraczanych do produkcji biopaliw metodami fermentacyjnymi
Robert Grabarczyk, Krzysztof Urbaniec
Analiza efektywności wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla domku jednorodzinnego
Arkadiusz Gużda, Norbert Szmolke
Analiza porównawcza przydatności terenów wybranych gmin województwa podlaskiego do rozwoju energetyki wiatrowej
Łukasz Kolendo
Analiza procesu pirolizy biomasy
Magdalena Joka
Systemy hybrydowe fotowoltaiczno - termiczno - słoneczne
Jarosław Bigorajski
Analiza możliwości zastosowania turbiny gazowej jako źródła energii dla szklarni przemysłowej
Wojciech Pospolita, Dominik Błoński, Magda Dorota Gorczyca
Wpływ natężenia promieniowania słonecznego i temperatury otoczenia na uzyski jednostkowe systemu fotowoltaicznego
Mariusz Sarniak
Synteza lewulinianu etylu i badanie jego właściwości jako biokomponentu oleju napędowego/ Synthesis of ethyl levulinate and evaluation of its properties as a biocomponent of diesel fuel
Andrzej Frankiewicz, Marcin Przedlacki, Katarzyna Janecka

Technologia i inżynieria chemiczna i petrochemiczna

Rola dodatków KH2PO4 i Na2SO4 w podwyższaniu efektywnej konwersji nadtlenku wodoru do związków organicznych
Ewa Drewnowska
Epoksydacja naturalnego limonenu na katalizatorze Ti-MCM-41 za pomocą 60-proc. nadtlenku wodoru
Alicja Gawarecka, Agnieszka Wróblewska, Ewa Drewnowska
Wpływ dodatku wody na proces spalania LPG i emisję spalin.
Maciej Paczuski, Marcin Marchwiany
Rola dodatków KH2PO4 i Na2SO4 w podwyższaniu efektywnej konwersji nadtlenku wodoru do związków organicznych
Ewa Drewnowska, Agnieszka Wróblewska, Alicja Gawarecka
Badania stabilności fazowej olejów opałowych
Renata Grabowska, Aneta Lorek
Ocena metod obliczeniowych współczynnika wnikania ciepła dla wrzenia propanu w kanałach poziomych
Joanna Katarzyna Sroka, Stanisław Witczak
Rola dodatków KH2PO4 i Na2SO4 w podwyższaniu efektywnej konwersji nadtlenku wodoru do związków organicznych
Ewa Drewnowska, Agnieszka Wróblewska, Alicja Gawarecka
WPŁYW KONSTRUKCJI PRÓBNIKA DO POBORU PRÓBEK LPG NA REPREZENATYWNOŚĆ PRÓBEK LPG
Kamil Kurpiel
Zastosowanie połączenia koagulacji i pogłębionego utleniania do oczyszczania wody pogazowej z procesu zgazowania biomasy
Łukasz Gościniak
Minimum compressor shaftwork in the refrigeration system thermally coupled with a rectification column network
Sandra Anna Storczyk, Mariusz Markowski
Metody izotopowe w autentykacji biopaliw
Paweł Grabowski
New environmentally friendly solutions to prevent oil pipelines disasters
Michał Bardadyn
EPOKSYDACJA NATURALNEGO LIMONENU NA KATALIZATORZE Ti-MCM-41 ZA POMOCĄ 60-PROC. NADTLENKU WODORU
Alicja Gawarecka, Agnieszka Wróblewska, Ewa Drewsnowska
Rola dodatków KH2PO4 i Na2SO4 w podwyższaniu efektywnej konwersji nadtlenku wodoru do związków organicznych
Ewa Drewnowska
WPŁYW ODPADOWEGO GLINOKRZEMIANU NA MIKROSTRUKTURĘ ZACZYNU Z CEMENTU GLINOWEGO
Mariola Nowacka

Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Sposób wytwarzania oraz charakterystyka proszku glinianu niklu (NiAl2O4)
Justyna Magdalena Zygmuntowicz, Aleksandra Agata Miazga, Łukasz Leon Kamiński, Katarzyna Konopka
Badania nad wpływem średnicy bębna na ruch złoża dla różnych prędkości obrotowych
Karolina Skoczkowska, Krystian Malek
Możliwości zastosowania stopu magnezu modyfikowanego pierwiastkami ziem rzadkich na osnowę kompozytów zbrojonych cząstkami Ti
Elżbieta Przełożyńska, Katarzyna Braszczyńska-Malik
Wytwarzanie i charakterystyka materiałów kompozytowych na bazie magnezu
Elżbieta Przełożyńska
Badania zjawiska relaksacji betonowych elementów ściskanych
Bartłomiej Ciarkowski, Krzysztof Kamiński
FINITE ELEMENT MODELLING OF CONTACT INTERACTION BETWEEN SPHERICAL INDENTER AND ELASTIC-PLASTIC BODY
Maryna Kuzniatsova, Alexandr Shimanovsky, Mohammed Abdulkader
COMPARATIVE ANALYSIS OF FORMS OF LATERAL BAFFLES FOR ROAD TANKS
Maryna Kuzniatsova, Alexandr Shimanovsky
TECHNOLOGIE KSZTAŁTOWANIA MATERIAŁÓW Z TYTANU I ICH WPŁYW NA WŁAŚCIWOŚCI UZYSKANYCH WYROBÓW
Justyna Maria Klimas
Ocena możliwości spełnienia nowych wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym na przykładzie ściany wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego
Przemysław Brzyski
Wpływ parametru WSR procesu SBM na jakość estetyczną wytwarzanych pojemników z PET
Paweł Mieczysław Wawrzyniak
Comparison of selected meshless methods for analysis of fluid flow in internally finned tubes
Jakub Krzysztof Grabski
Optymalizacja składu modyfikowanych betonów osłonowych
Natalia Stankiewicz
THE BEHAVIOUR OF THE BED IN ROTATING DRUM FOR FIVE DIFFERENT DRUM DIAMETERS
Krystian Malek, Karolina Skoczkowska
The size and shape analysis of titanium particles in composites from ZrO2 – Ti system
Paula Maria Łada, Marta Bartnik, Aleksandra Miazga, Katarzyna Konopka
WYKORZYSTANIE GEOMETRII FRAKTALNEJ W OCENIE MIKROTEKSTURY POWIERZCHNI ZIAREN GRUNTÓW
Sylwia Szerakowska, Maria Jolanta Sulewska, Edward Oczeretko, Jerzy Trzciński, Barbara Woronko
Modified protective concrete
Natalia Stankiewicz
ANALIZA ROZMIARU I ROZMIESZCZENIA CZĄSTEK Ti W KOMPOZYTACH Z UKŁADU ZrO2 –Ti
Paula Maria Łada, Marta Bartnik, Aleksandra Miazga, Katarzyna Konopka
Vibration Transmission Loss of Auxetic Lattice
Eligiusz Idczak
Ruch złoża podczas pracy aparatów bębnowych dla pięciu różnych średnic bębna
Krystian Malek, Karolina Skoczkowska
Badania nad wpływem średnicy bębna na ruch złoża dla róznych prędkości obrotowych
Karolina Skoczkowska, Krystian Malek
SPOSÓB WYTWARZANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROSZKU GLINIANU NIKLU (NiAl2O4)
Justyna Magdalena Zygmuntowicz, Aleksandra Miazga, Łukasz Kamiński, Katarzyna Konopka
Analiza metod określenia podstawowych cech kształtu: kulistości i kanciastości ziaren gruntów.
Sylwia Szerakowska

Urządzenia i systemy mechaniczne, budowa maszyn

Analiza numeryczna przepływu płynu w przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła płaszczowo-rurowego
Sławomir Alabrudzinski
Neural network assisted on-line cleaning of heat exchanger network
Mariusz Markowski, Marian Trafczyński
Evacuating of the Pressure Accumulator during Work Cycle of the Pneumatic Pulsator
Krzysztof J. Wołosz, Jacek Wernik
Detekcja wycieków gazowych z instalacji technicznych metodą ultradźwiękową.
Andrzej Noga
ZASTOSOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCHEMICZNYCH W WYBRANYCH SYSTEMACH MECHANICZNYCH
Eugenia Jadwiga Bukalska
STEROWANIE UKŁADEM NAPĘDOWYM MASZYNY DO ZGRZEWANIA RUR
Piotr Mróz
PHOTOGRAPHIC TECHNIQUE APPLICATION TO THE DETERMINATION OF VOID FRACTION IN TWO-PHASE FLOW BOILING IN MINI-CHANNELS
Krzysztof PŁACZKOWSKI, Mieczysław PONIEWSKI, Mirosław Grabowski, Sławomir ALABRUDZIŃSKI
EXPERIMENTAL DATA ACQUISITION SYSTEM FOR FLOW BOILING IN MINI-CHANNELS
Mirosław Grabowski, Mieczysław PONIEWSKI, Sławomir ALABRUDZIŃSKI, Krzysztof PŁACZKOWSKI
Study of heat transfer in pneumatic pulsator
Jacek Wernik, Krzysztof Jan Wołosz


PARTNER KONFERENCJI:


HONOROWY PATRONAT:

 

SPONSORZY:

http://www.plock.eu/ajax,download,60.html?hash=0d6df936eef3325c9321c78899d1b93d&attachment=0

PATRONI MEDIALNI: