Reguły dla Działów Tematycznych

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Redaktorzy
 • Andrzej Dzięgielewski, PW
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
 • Wojciech Kubissa, Warsaw University of Technology Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (Plock) Politechnika Warszawska Filia w Płocku Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Mechanika budowli

Redaktorzy
 • Andrzej Dzięgielewski, PW
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
 • Wojciech Kubissa, Warsaw University of Technology Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (Plock) Politechnika Warszawska Filia w Płocku Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Technologia i organizacja budowy

Redaktorzy
 • Andrzej Dzięgielewski, PW
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
 • Wojciech Kubissa, Warsaw University of Technology Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (Plock) Politechnika Warszawska Filia w Płocku Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Geodezja, technika geoinformacyjna

Redaktorzy
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Fizyka budowli

Redaktorzy
 • Andrzej Dzięgielewski, PW
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
 • Wojciech Kubissa, Warsaw University of Technology Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (Plock) Politechnika Warszawska Filia w Płocku Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, gazownictwo

Redaktorzy
 • Andrzej Dzięgielewski, PW
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Inżynieria sanitarna i wodna

Redaktorzy
 • Andrzej Dzięgielewski, PW
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
 • Wojciech Kubissa, Warsaw University of Technology Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (Plock) Politechnika Warszawska Filia w Płocku Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Ochrona środowiska

Redaktorzy
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Konwencjonalne i alternatywne źródła energii

Redaktorzy
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Technologia i inżynieria chemiczna i petrochemiczna

Redaktorzy
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
 • Marcin Przedlacki, Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Dariusz Szychowski, PW
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Redaktorzy
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
 • Jacek Wernik, PW
 • Krzysztof Wołosz, Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo

Urządzenia i systemy mechaniczne, budowa maszyn

Redaktorzy
 • Anna Krawczynska-Piechna, PW
 • Jacek Wernik, PW
 • Krzysztof Wołosz, Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Sprawdzono Otwarcie zgłoszeń Sprawdzono Recenzowane naukowo


PARTNER KONFERENCJI:


HONOROWY PATRONAT:

 

SPONSORZY:

http://www.plock.eu/ajax,download,60.html?hash=0d6df936eef3325c9321c78899d1b93d&attachment=0

PATRONI MEDIALNI: