Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Połączenie metod fizykochemicznych i pogłębionego utleniania w oczyszczaniu ścieków z procesu zgazowania biomasy
Łukasz Gościniak

Data: 2017-09-08 12:45  – 02:00
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


Zainteresowanie pozyskiwaniem gazu syntezowego z biomasy, spowodowało w ostatnich czasach intensywny rozwój technologii jej zgazowania. Efektem tego trendu jest powstanie wielu różnorodnych instalacji umożliwiających uzyskanie w ten sposób surowca dla potrzeb przemysłu chemicznego lub energetycznego.

Gaz syntezowy nie jest jednak jedynym produktem procesu termicznej konwersji biomasy. Wiele z obecnie badanych technologii zgazowania wiąże się z powstawaniem produktów ubocznych takich jak pozostałości mineralne (popiół), smoły i silnie zanieczyszczona woda pogazowa. Złożony i zmienny skład tej frakcji, stanowi poważny problem w jej oczyszczaniu. W zależności od budowy instalacji zgazowania, rodzaju zastosowanego surowca, parametrów procesu czy sposobu oczyszczania finalnego produktu, może ona bowiem zawierać zarówno zanieczyszczenia fizyczne, jak i szereg substancji o różnej, często skomplikowanej budowie chemicznej.

Niniejsza praca dotyczy oceny możliwości zastosowania połączenia pogłębionego utleniania z wybranymi klasycznymi procesami oczyszczania ścieków, tj. koagulacją i strippingiem, a także naświetlaniem promieniowaniem UV, do poprawy jakości odpadowych frakcji wodnych uzyskiwanych w procesach zgazowania biomasy.

 


Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów