Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Ocena właściwości powierzchniowo czynnych wybranej grupy surfaktantów oraz ich wpływ na stabilność emulsji woda-paliwo lotnicze
Maciej Paczuski, Marcin Marchwiany, Ewelina Marchwiana, Paulina Nasiłowska, Ewelina Jankowska

Data: 2017-09-08 12:45  – 02:00
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


Emulsja jest układem zdyspergowanym, składającym się z dwóch niemieszających się lub tylko częściowo mieszających się cieczy. W przypadku emulsji wodno – paliwowych fazę zdyspergowaną stanowi woda, natomiast fazę ciągłą paliwo. Bardzo ważną cechą emulsji wodno - paliwowych jest ich stabilność. Istnieje wiele czynników warunkujących stabilność emulsji. Generalnie, emulsje są stabilizowane przez surfaktanty. Surfaktanty są związkami powierzchniowo czynnymi, zbudowane są z hydrofilowej głowy i hydrofobowego ogona. Dzięki specyficznej budowie cząsteczki surfaktantu powodują zmiany napięcia międzyfazowego pomiędzy dwiema cieczami. W niniejszej pracy przeprowadzono pomiary aktywności powierzchniowej grupy surfaktantów o potencjalnym działaniu emulgującym. Badania wykonano metodą tensjometryczną oraz stalagmometryczną. W następnej kolejności wytwarzano emulsje woda-paliwo JET A1 z rosnącym udziałem testowanych surfaktantów, wybierając stopniowo najbardziej skuteczne dodatki. Emulsje tworzono z użyciem ultradźwiękowego dyspensera a ocenę stabilności dokonywano w zmodyfikowanym teście butelkowym.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów