Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Analiza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym.
Ryszard CHMIELEWSKI, Paweł MUZOLF

Data: 2017-09-07 04:00  – 05:00
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


W pracy dokonano analizy pracy toru bezstykowego poddanego obciążeniom termicznym. Wykorzystując Metodę Elementów Skończonych dokonano wzyznaczenia naprężeń oraz odkształceń w poszczególnych elementach nawierzchni kolejowej. Model numeryczny zwalidowano poprzez dokonanie bezpośrednich pomiarów odkształceń termicznych szyny pod obciążęniem temperaturą. W tym celu na eksploatowanej linii kolejowej nr 271 Wrocław - Poznań zainstalowano układ pomiary składający się z 4 czujników odkształceń - tensometru Geokon 4000 przytwierdzonych do szyjki szyny 60E1 w obu torach kolejowych i odległych o ok. 200 m. Wyniki doświadczeń oraz analiz numerycznych przedstwiono w ramach niniejszego artykułu.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów