Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Badanie wpływu dodatków na stabilność fazową wybranych produktów naftowych
Damian Dudziński, Tomasz Fijałkowski, Aneta Lorek

Data: 2017-09-08 12:45  – 02:00
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków na stabilność fazową ropy naftowej i wybranych produktów naftowych. Do badań zostały wybrane roztwory produktów naftowych o różnej zawartości asfaltenów. Mętność badanych mieszanin zależy od zawartości w nich asfaltenów. Najbardziej stabilne fazowo są ropy. Na podstwie wyników przeprowadzonych badań wytypowano dla każdego produktu najefektywniejszy dodatek w optymalnym stężeniu. Ponadto wytypowano najlepszy dodatek dyspergujący dla całej grupy badanych produktów naftowych.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów