Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Badania jakościowe wpływu stanu powierzchni katody na prądy graniczne w pomiarach bezpośrednich wspólczynników wymiany masy
Sebastian Grosicki

Data: 2017-09-08 12:45  – 02:00
Ostatnio zmieniony: 2017-09-04

Streszczenie


W artykule przedstawiono  badania wpływu stanu powierzchni katody na współczynniki wymiany masy w konwekcji swobodnej. Pomiary wykonane zostały metodą prądów granicznych zwaną również techniką elektrolityczną.  Podstawą tej metody jest pomiar wartości prądów granicznych powstających w procesach elektrolizy  przebiegających w układzie z elektrolitem, gdzie powierzchna katody jest elementem modelującym powierzchnię wymiany masy w zjawisku rzeczywistym. Wykonana do badań niklowa katoda miała wymiary 70 x 100 mm. Badania przeprowadzono dla sześciu różnych stanów (chropowatości) powierzchni, używając jako elektrolitu wodnego roztwory żelazicyjanku potasu K3Fe(CN)6 i żelazocyjanku potasu K4Fe(CN)6 wobec elektrolitu podstawowego, którym był 1 molowy roztwór wodorotlenku sodu NaOH. W celu uzyskania rożnej chropowatości powierzchni katody była ona polerowana różnego rodzaju papierami ściernymi oraz pastami polerskimi o różnej gramaturze. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono znaczący wzrost wartości mierzonych prądów w zależności od chropowatości powierzchni katody.


Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów