Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
ANALIZA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYCZNEGO OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM GRUNTU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM
Łukasz Sadowski, Szymon Karczewski

Data: 2017-09-07 04:00  – 05:00
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


W niniejszej pracy przedstawiona zostania krytyczna analiza porównawcza wartości charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu w wybranych miejscowościach pogranicza polsko-słowackiego. W pierwszej części pracy umówiony i porównany zostanie sposób wyznaczania tej wartości w Polsce i w Slowacji na bazie regulacji według załaczników krajowych obowiązujących w obydwu krajach. W pracy dokonane zostaną obliczenia wartości charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu w miejcowościach na pograniczu Polski i Słowacji. Obliczenia te wykazały istotne róznice w tych wartościach w zależności od lokalizacji.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów