Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Badanie udarności próbek z gipsu budowlanego
Joanna Wójkowska, Michał Papieżyński, Daria Mielczarek

Data: 2017-09-07 11:45  – 01:30
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


W pracy zostaly przedstawione wyniki badań udarowego zginania dla próbek z gipsu budowlanego. Następnie zostały one porównane ze standardowymi badaniami wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu. Wynikiem badań było otrzymanie zależności pomiędzy udarowym zginaniem a poszczególnymi wytrzymałościami z uwzględnieniem czasu. Zostały wyznaczone także wspolczynniki korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi wszystkimi metodami.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów