Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Eksperymentalne określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych o nowej konstrukcji.
Cezary Rutkowski

Data: 2017-09-08 09:00  – 10:15
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


Praca opisuje badania eksperymentalne dotyczące wyznaczania wartości współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych nowej konstrukcji. Określenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła profilu konstrukcyjnego opiera się na bilansie cieplnym stanowiska pomiarowego. Pomiary realizowane były za pomocą systemu pomiarowego który składał się z komputera, oraz karty pomiarowej typu NI cDAQ-9172 oraz NI 9211 firmy National Instruments. Program sterujący przebiegiem pomiarów i zapisywaniem danych pomiarowych napisany był w środowisku LabView. Przeprowadzone badania wykazały znaczne zmniejszenie wartości współczynnika przewodności cieplnej dla konstrukcji wykorzystującej stal odporną na korozję. Analiza wyników pokazuje, że łączniki, w których ściankach zostały wycięte otwory mają mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu z łącznikiem o pełnych ściankach. Wpływ ten można uzasadnić przez tworzenie się przewężeń materiału przewodzącego o charakterze labiryntowym, wydłużających drogę przepływu ciepła.


Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów