Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
Modelowanie kompozytu warstwowego z uwzględnieniem przeplotu tasiemek wzmocnienia
Jerzy Marszałek

Data: 2017-09-07 09:30  – 11:30
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


W artykule przedstawiono sposoby modelowania kompozytów warstwowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Opisano zasady tworzenia modeli dyskretnych laminatów wzmacnianych tkaniną w skali makro, mezo i mikro oraz zaprezentowano dwa autorskie mezoskalowe modele MES kompozytu warstwowego, które uwzględniają strukturę wzmocnienia, tj. przeplot tasiemek tworzących wzmocnienie kompozytu. Modele dyskretne zostały wykorzystane w symulowaniu czteropunktowego zginania płaskich próbek kompozytu. Dodatkowo zrealizowano badania doświadczalne, których wyniki posłużyły do walidacji opracowanych modeli.


Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów