Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
KSZTAŁTOWANIE GEOMETRII KŁADKI DLA PIESZYCH TYPU HELIX
Michał Stanisław Gałuszka

Data: 2017-09-07 02:15  – 03:45
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


W artykule zaprezentowano sposób kształtowania geometrii ustroju nośnego kładki dla pieszych inspirowanej obiektem „The Helix Bridge” w Singapurze. Przedstawione zestawy równań parametrycznych określają położenie dowolnego punktu konstrukcji względem przyjętego globalnego układu odniesienia. W rezultacie możliwa jest łatwa korekta podstawowych parametrów geometrycznych obiektu. Rozważania stanowią wstęp do analizy konstrukcji metodą elementów skończonych, a zawarte w nich sformułowania mogą być bezpośrednio wykorzystane przez projektantów.


Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów