Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
MODELOWANIE MESOSTRUKTURY BETONU W PRZEKROJACH ELEMENTÓW ZGINANYCH
Małgorzata Wydra

Data: 2017-09-07 02:15  – 03:45
Ostatnio zmieniony: 2017-09-04

Streszczenie


W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu sposobu modelowania struktury betonu na poziomie meso na uzyskiwane wartości naprężeń przy zginaniu. Do budowy modelu zginanej próbki betonowej przyjęto następujące parametry wejściowe: całkowitą zawartość powietrza w próbce, zawartość powietrza w poszczególnych klasach porów powietrznych (podział na klasy ze względu na wielkość porów), zawartość poszczególnych frakcji kruszywa, stosunek modułu sprężystości kruszywa do modułu sprężystości zaczynu, stosunek objętościowy ilości kruszywa do ilości zaczynu. Przeprowadzono analizę wpływu zmiany poszczególnych parametrów wejściowych na uzyskane wartości naprężeń w kruszywie oraz w zaczynie. Zaobserwowano, że największy wpływ na uzyskiwane wartości naprężeń ma stosunek modułów sprężystości kruszywa i zaczynu.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów