Konferencje Naukowe Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Młodzi dla Techniki 2017

Rozmiar czcionki: 
KONTROLA STATECZNOŚCI SKARPY PŁOCKIEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW IKLINOMETRYCZNYCH
Małgorzata Brych-Dobrowolska

Data: 2017-09-07 04:00  – 05:00
Ostatnio zmieniony: 2017-08-15

Streszczenie


Skarpa Płocka jest jednym z najważniejszych walorów krajobrazowych miasta. Po przeprowadzonych licznych robotach, mających za zadanie zwiększenie jej stateczności od 2010 roku prowadzony jest monitoring przemieszczeń inklinometrycznych. Jak dotąd nie zaobserwowano znacznych ruchów wewnątrz skarpy, choć kilka odczytów może budzić pewne wątpliwości. Jednakże ich weryfikacja jest możliwa dopiero podczas kolejnych pomiarów, które jeszcze nie miały miejsca. Na podstawie wykonanych pomiarów można stwierdzić, iż przeprowadzone prace wzmacniające skarpę spełniły swoje zadanie.

Rejestracja jako uczestnika konfrencji jest wymagana w celu przeglądania zgłoszonych materiałów