Zaproszenie do zgłaszania materiałów

Zapraszamy do przesyłania materiałów na Konferencję Młodzi dla Techniki 2017

Przed zgłoszeniem tematu artykuły należy dokonać rejestracji.

Procedura nadsyłania prac i ich recenzji odbywa się dwuetapowo, zgodnie z terminarzem konferencji:

  • etap 1 - przesłanie abstraktu po rejestracji (do 31.01.2017); zakwalifikowanie abstraktu (do 15.02.2017);
  • etap 2 - przesłanie pełnej treści referatu (do 31.03.2017); zakwalifikowanie referatu (do 05.05.2017).

Referaty należy opracować w języku polskim lub angielskim, zgodnie z wytycznymi, które zostaną zamieszczone 10 stycznia 2017r. na stronie.

Przewiduje się 2 typy publikacji prac:

  • jako rozdział w recenzowanej monografii wydanej przez Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej;
  • jako artykuł w specjalnym wydaniu czasopisma branżowego: Materiały Budowlane (MNiSW 8 pkt), Przegląd Mechaniczny (8 pkt) lub Wiadomości Chemiczne (7 pkt).
Zgłaszane do publikacji prace nie powinny być wcześniej publikowane. Nie można także opublikować tej samej pracy w monografii konferencyjnej i czasopiśmie branżowym.

Wskazówki dla Autorów

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo wytyczne do przygotowania artykułu w monografii.

Prace zgłaszane do Materiałów Budowlanych należy opracować wg następujących wytycznych Wydawcy.

Prace zgłaszane do Przeglądu Mechanicznego należy opracować wg następujących wytycznych Wydawcy.

Prace zgłaszane do Wiadomości Chemicznych należy opracować wg następujących wytycznych Wydawcy.

Możliwość zgłoszenia na tę konferencję została zamknięta 2017-08-31.PARTNER KONFERENCJI:


HONOROWY PATRONAT:

 

SPONSORZY:

http://www.plock.eu/ajax,download,60.html?hash=0d6df936eef3325c9321c78899d1b93d&attachment=0

PATRONI MEDIALNI: