Prezentacje i Autorzy


Nazwisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystko
Dział Tematyczny:
 

Technologia Chemiczna i Petrochemiczna

Wpływ rozpuszczalnika na wydajność ekstrakcji oleju ze śruty rzepakowej
Adrianna Grzybowińska, Dawid Kajkowski, Paulina Kaźmierowska, Oliwia Liberek, Karol Adamski, Ada Stanuszkiewicz, Paulina Pięta, Jakub Dołowski, Przemysław Jarosiński, Radosław Ogieniewski, Paweł Grabowski
Wpływ wybranych dodatków na stabilność fazową wysokowrzących frakcji naftowych pochodzących z procesów zachowawczych
Magdalena Tobiasz, Aneta Lorek
Tensjometryczne badania sedymentacji osadów asfaltenowych
Anna Sołdyńska, Aneta Lorek
Badanie wpływu dodatków na stabilność fazową wybranych produktów naftowych
Damian Dudziński, Tomasz Fijałkowski, Aneta Lorek
Wpływ warunków przechowywania RME na obecność produktów utleniania
Paweł Grabowski, Magdalena Szostek
Biotechnologia i nanotechnologia w produkcji biodiesla
Sabina Wilkanowicz
Badanie czynników wpływających na przewodność elektryczną właściwą oleju napędowego
Ewelina Walkiewicz, Marzena Majzner, Małgorzata Walkiewicz
Badanie wpływu rodzaju i zawartości FAME na właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego
Piotr Jackowski, Marzena Majzner, Małgorzata Walkiewicz
Badanie czynników wpływających na stabilność oksydacyjną FAME przy zastosowaniu metody badawczej PN-EN 16091
Magdalena Opała, Marzena Majzner, Aleksandra Paluszewska
Ocena właściwości powierzchniowo czynnych wybranej grupy surfaktantów oraz ich wpływ na stabilność emulsji woda-paliwo lotnicze
Maciej Paczuski, Marcin Marchwiany, Ewelina Marchwiana, Paulina Nasiłowska, Ewelina Jankowska
Połączenie metod fizykochemicznych i pogłębionego utleniania w oczyszczaniu ścieków z procesu zgazowania biomasy
Łukasz Gościniak
Badania jakościowe wpływu stanu powierzchni katody na prądy graniczne w pomiarach bezpośrednich wspólczynników wymiany masy
Sebastian Grosicki

Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Mechanika Budowli, Geotechnika

Wpływ doboru metody rozkładu obciążeń poziomych na wytężenie ścian budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej
Rafał Roszczyc, Marcin Szkobodziński
Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego i krzemionkowych popiołów lotnych na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIIc .
Damian Marek Gil, Grzegorz Ludwik Golewski
The design specifics of the modern steel and concrete composite cable space frames
Grygorii Gasii
ZALEŻNOŚĆ KALIFORNIJSKIEGO WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI CBR OD UKŁADU WARSTW KONSTRUKCJYNCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH
Damian Waliszewski, Ryszard Chmielewski
KSZTAŁTOWANIE GEOMETRII KŁADKI DLA PIESZYCH TYPU HELIX
Michał Stanisław Gałuszka
Analiza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym.
Ryszard CHMIELEWSKI, Paweł MUZOLF
ANALIZA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYCZNEGO OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM GRUNTU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM
Łukasz Sadowski, Szymon Karczewski
KONTROLA STATECZNOŚCI SKARPY PŁOCKIEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW IKLINOMETRYCZNYCH
Małgorzata Brych-Dobrowolska
Wpływ zbrojenia prętami stalowymi na parametry dynamiczne belek drewnianych
Sylwia Pogonowska

Materiały Budowlane

Ocena wnikania chlorków w beton o różnej wytrzymałości na ściskanie
Jacek Szpetulski
Eksperymentalne określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych o nowej konstrukcji.
Cezary Rutkowski
Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego
Katarzyna Kalinowska-wichrowska
Badanie udarności próbek z gipsu budowlanego
Joanna Wójkowska, Michał Papieżyński, Daria Mielczarek
Diagnostic and repair of tanks of sewage treatment plant in Žilina
Miroslav Brodňan
Analiza wzmocnionej belki drewnianej pod obciążeniem dynamicznym
Sylwia Pogonowska, Wojciech Dornowski
WPŁYW DODATKU WŁÓKIEN NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH NA GIPSOWYM SPOIWIE SYNTETYCZNYM
Emil Fabianowicz, Artur Koper
Wpływ wody krzemianowej na właściwości wyrobów cementowych
Patryk Figaszewski
Wytrzymałość na ściskanie betonów z dodatkiem stłuczki szklanej kineskopowej.
Alina Agnieszka Pietrzak
Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem recyklingowym
Katarzyna Kalinowska-wichrowska
MODELOWANIE MESOSTRUKTURY BETONU W PRZEKROJACH ELEMENTÓW ZGINANYCH
Małgorzata Wydra

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa, Budowa Maszyn

NOWE KONSTRUKCJE WOLNOOBROTOWE SILNIKI PNEUMATYCZNE
Adam Ilnicki
Projekt autonomicznego systemu PV do zaslilania oświetlenia skweru studenckiego
Mariusz Sarniak, Dawid Chmurzyński
Mezoskalowe modele MES kompozytów o zmiennej orientacji warstw wzmocnienia
Jerzy Marszałek
Modelowanie kompozytu warstwowego z uwzględnieniem przeplotu tasiemek wzmocnienia
Jerzy Marszałek
Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych o nowej konstrukcji.
Cezary Rutkowski, Mirosław Grabowski, Jacek Wernik
Aspekty mechaniczne projektowania konstrukcji nośnych dla generatorów fotowoltaicznych
Mariusz Sarniak
Segregacja promieniowa złoża polidyspersyjnego w aparatach bębnowych dla rożnych udziałów objętościowych cząstek
Krystian Malek, Karolina Skoczkowska
ANALIZA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW AL-LI PO ZASTOSOWANIU DUŻYCH ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH SPD Z WYKORZYSTANIEM METODY WALCOWANIA Z POOSIOWYM RUCHEM WALCÓW
Agata Agnieszka Brzezińska

Inżynieria Środowiska, Fizyka Budowli, HVAC

Wpływ średnicy cząstek na warstwę aktywną złoża w obrotowych bębnach
Karolina Skoczkowska, Krystian Malek

Alternatywne Źródła Energii, Ochrona Środowiska

Eliminacja mikrozanieczyszczeń w procesie sorpcji
Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek, Gabriela Kamińska, Dawid Kuszaj, Jolanta Bohdziewicz
Modelowanie funkcjonowania modułów fotowoltaicznych w pakiecie Matlab-Simulink
Mariusz Sarniak, Agata Górecka
Kogeneracja słoneczna - moduły PV/T
Jarosław Bigorajski


PARTNER KONFERENCJI:


HONOROWY PATRONAT:

 

SPONSORZY:

http://www.plock.eu/ajax,download,60.html?hash=0d6df936eef3325c9321c78899d1b93d&attachment=0

PATRONI MEDIALNI: