Oś czasu i informacje o konferencji

Konferencja

Pierwszy dzień konferencji 7 wrzesień 2017
Ostatni dzień konferencji 8 wrzesień 2017

Strona internetowa

Go Live (jako obecna konferencji) 27 październik 2016
Przenieś do archiwów konferencji 9 wrzesień 2017

Zgłoszenia

Rejestracja autorów otwarta 27 październik 2016
Rejestracja autorów zamknięta 31 sierpień 2017
Zaproszenie do przesyłania materiałów opublikowane 27 październik 2016
Zgłoszenia zaakceptowane 27 listopad 2016
Zgłoszenia zamknięta 31 sierpień 2017

Recenzje

Rejestracja recenzentów otwarta 27 październik 2016
Rejestracja recenzentów zamknięta 31 sierpień 2017

Publikowanie na stronie internetowej

28 sierpień 2017
25 sierpień 2017
28 listopad 2016


PARTNER KONFERENCJI:


HONOROWY PATRONAT:

 

SPONSORZY:

http://www.plock.eu/ajax,download,60.html?hash=0d6df936eef3325c9321c78899d1b93d&attachment=0

PATRONI MEDIALNI: