Przejrzyj Indeks Tytułów


 
Organizowana Konferencja Tytuł
 
Młodzi dla Techniki 2017 ANALIZA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYCZNEGO OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM GRUNTU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM Streszczenie
Łukasz Sadowski, Szymon Karczewski
 
Młodzi dla Techniki 2017 Analiza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym. Streszczenie
Ryszard CHMIELEWSKI, Paweł MUZOLF
 
Młodzi dla Techniki 2017 ANALIZA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW AL-LI PO ZASTOSOWANIU DUŻYCH ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH SPD Z WYKORZYSTANIEM METODY WALCOWANIA Z POOSIOWYM RUCHEM WALCÓW Streszczenie
Agata Agnieszka Brzezińska
 
Młodzi dla Techniki 2017 Analiza wzmocnionej belki drewnianej pod obciążeniem dynamicznym Streszczenie
Sylwia Pogonowska, Wojciech Dornowski
 
Młodzi dla Techniki 2017 Aspekty mechaniczne projektowania konstrukcji nośnych dla generatorów fotowoltaicznych Streszczenie
Mariusz Sarniak
 
Młodzi dla Techniki 2017 Badania jakościowe wpływu stanu powierzchni katody na prądy graniczne w pomiarach bezpośrednich wspólczynników wymiany masy Streszczenie
Sebastian Grosicki
 
Młodzi dla Techniki 2017 Badanie czynników wpływających na przewodność elektryczną właściwą oleju napędowego Streszczenie
Ewelina Walkiewicz, Marzena Majzner, Małgorzata Walkiewicz
 
Młodzi dla Techniki 2017 Badanie czynników wpływających na stabilność oksydacyjną FAME przy zastosowaniu metody badawczej PN-EN 16091 Streszczenie
Magdalena Opała, Marzena Majzner, Aleksandra Paluszewska
 
Młodzi dla Techniki 2017 Badanie udarności próbek z gipsu budowlanego Streszczenie
Joanna Wójkowska, Michał Papieżyński, Daria Mielczarek
 
Młodzi dla Techniki 2017 Badanie wpływu dodatków na stabilność fazową wybranych produktów naftowych Streszczenie
Damian Dudziński, Tomasz Fijałkowski, Aneta Lorek
 
Młodzi dla Techniki 2017 Badanie wpływu rodzaju i zawartości FAME na właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego Streszczenie
Piotr Jackowski, Marzena Majzner, Małgorzata Walkiewicz
 
Młodzi dla Techniki 2017 Biotechnologia i nanotechnologia w produkcji biodiesla Streszczenie
Sabina Wilkanowicz
 
Młodzi dla Techniki 2017 Diagnostic and repair of tanks of sewage treatment plant in Žilina Streszczenie
Miroslav Brodňan
 
Młodzi dla Techniki 2017 Eksperymentalne określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych o nowej konstrukcji. Streszczenie
Cezary Rutkowski
 
Młodzi dla Techniki 2017 Eliminacja mikrozanieczyszczeń w procesie sorpcji Streszczenie
Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek, Gabriela Kamińska, Dawid Kuszaj, Jolanta Bohdziewicz
 
Młodzi dla Techniki 2017 Kogeneracja słoneczna - moduły PV/T Streszczenie
Jarosław Bigorajski
 
Młodzi dla Techniki 2017 KONTROLA STATECZNOŚCI SKARPY PŁOCKIEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW IKLINOMETRYCZNYCH Streszczenie
Małgorzata Brych-Dobrowolska
 
Młodzi dla Techniki 2017 KSZTAŁTOWANIE GEOMETRII KŁADKI DLA PIESZYCH TYPU HELIX Streszczenie
Michał Stanisław Gałuszka
 
Młodzi dla Techniki 2017 Mezoskalowe modele MES kompozytów o zmiennej orientacji warstw wzmocnienia Streszczenie
Jerzy Marszałek
 
Młodzi dla Techniki 2017 Modelowanie funkcjonowania modułów fotowoltaicznych w pakiecie Matlab-Simulink Streszczenie
Mariusz Sarniak, Agata Górecka
 
Młodzi dla Techniki 2017 Modelowanie kompozytu warstwowego z uwzględnieniem przeplotu tasiemek wzmocnienia Streszczenie
Jerzy Marszałek
 
Młodzi dla Techniki 2017 MODELOWANIE MESOSTRUKTURY BETONU W PRZEKROJACH ELEMENTÓW ZGINANYCH Streszczenie
Małgorzata Wydra
 
Młodzi dla Techniki 2017 Ocena wnikania chlorków w beton o różnej wytrzymałości na ściskanie Streszczenie
Jacek Szpetulski
 
Młodzi dla Techniki 2017 Ocena właściwości powierzchniowo czynnych wybranej grupy surfaktantów oraz ich wpływ na stabilność emulsji woda-paliwo lotnicze Streszczenie
Maciej Paczuski, Marcin Marchwiany, Ewelina Marchwiana, Paulina Nasiłowska, Ewelina Jankowska
 
Młodzi dla Techniki 2017 Połączenie metod fizykochemicznych i pogłębionego utleniania w oczyszczaniu ścieków z procesu zgazowania biomasy Streszczenie
Łukasz Gościniak
 
1 - 25 z 42 elementów 1 2 > >> 


PARTNER KONFERENCJI:


HONOROWY PATRONAT:

 

SPONSORZY:

http://www.plock.eu/ajax,download,60.html?hash=0d6df936eef3325c9321c78899d1b93d&attachment=0

PATRONI MEDIALNI: