Przejrzyj Indeks Tytułów


 
Organizowana Konferencja Tytuł
 
Młodzi dla Techniki 2017 Projekt autonomicznego systemu PV do zaslilania oświetlenia skweru studenckiego Streszczenie
Mariusz Sarniak, Dawid Chmurzyński
 
Młodzi dla Techniki 2017 Segregacja promieniowa złoża polidyspersyjnego w aparatach bębnowych dla rożnych udziałów objętościowych cząstek Streszczenie
Krystian Malek, Karolina Skoczkowska
 
Młodzi dla Techniki 2017 Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych o nowej konstrukcji. Streszczenie
Cezary Rutkowski, Mirosław Grabowski, Jacek Wernik
 
Młodzi dla Techniki 2017 Tensjometryczne badania sedymentacji osadów asfaltenowych Streszczenie
Anna Sołdyńska, Aneta Lorek
 
Młodzi dla Techniki 2017 The design specifics of the modern steel and concrete composite cable space frames Streszczenie
Grygorii Gasii
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego i krzemionkowych popiołów lotnych na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIIc . Streszczenie
Damian Marek Gil, Grzegorz Ludwik Golewski
 
Młodzi dla Techniki 2017 WPŁYW DODATKU WŁÓKIEN NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH NA GIPSOWYM SPOIWIE SYNTETYCZNYM Streszczenie
Emil Fabianowicz, Artur Koper
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wpływ rozpuszczalnika na wydajność ekstrakcji oleju ze śruty rzepakowej Streszczenie
Adrianna Grzybowińska, Dawid Kajkowski, Paulina Kaźmierowska, Oliwia Liberek, Karol Adamski, Ada Stanuszkiewicz, Paulina Pięta, Jakub Dołowski, Przemysław Jarosiński, Radosław Ogieniewski, Paweł Grabowski
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wpływ średnicy cząstek na warstwę aktywną złoża w obrotowych bębnach Streszczenie
Karolina Skoczkowska, Krystian Malek
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem recyklingowym Streszczenie
Katarzyna Kalinowska-wichrowska
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego Streszczenie
Katarzyna Kalinowska-wichrowska
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wpływ warunków przechowywania RME na obecność produktów utleniania Streszczenie
Paweł Grabowski, Magdalena Szostek
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wpływ wody krzemianowej na właściwości wyrobów cementowych Streszczenie
Patryk Figaszewski
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wpływ wybranych dodatków na stabilność fazową wysokowrzących frakcji naftowych pochodzących z procesów zachowawczych Streszczenie
Magdalena Tobiasz, Aneta Lorek
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wpływ zbrojenia prętami stalowymi na parametry dynamiczne belek drewnianych Streszczenie
Sylwia Pogonowska
 
Młodzi dla Techniki 2017 Wytrzymałość na ściskanie betonów z dodatkiem stłuczki szklanej kineskopowej. Streszczenie
Alina Agnieszka Pietrzak
 
Młodzi dla Techniki 2017 ZALEŻNOŚĆ KALIFORNIJSKIEGO WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI CBR OD UKŁADU WARSTW KONSTRUKCJYNCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH Streszczenie
Damian Waliszewski, Ryszard Chmielewski
 
26 - 42 z 42 elementów << < 1 2 


PARTNER KONFERENCJI:


HONOROWY PATRONAT:

 

SPONSORZY:

http://www.plock.eu/ajax,download,60.html?hash=0d6df936eef3325c9321c78899d1b93d&attachment=0

PATRONI MEDIALNI: