Młodzi dla Techniki

Archiwum Konferencji

Młodzi dla Techniki 2017

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock


Płock

7 wrzesień 2017 – 8 wrzesień 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już III edycji Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2017.

Konferencja ma na celu prezentację dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumianą promocję osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej. Konferencja dedykowana jest zarówno doświadczonym, jak i początkującym młodym badaczom, rozpoczynającym swoją karierę naukową.

Konferencja Młodzi dla Techniki 2017 stanowi integralną część obchodów 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Szczegółową tematykę konferencji znajdziecie Państwo w zakładce Przegląd.

Terminarz konferencji - UWAGA - zmiany!!!
 • 1 grudnia 2016 - 31 stycznia 2017: rejestracja, przesłanie abstraktu on-line (wyłącznie po rejestracji)
 • 10 lutego 2017: akceptacja abstraktów
 • 14 kwietnia 2017: ostateczny termin nadsyłania prac do czasopism branżowych
 • 30 kwietnia 2017: ostateczny termin nadsyłania prac do Monografii
 • 10 maja 2017: ostateczna kwalifikacja referatów zgłoszonych do czasopism branżowych
 • 6 czerwca 2017: ostateczna kwalifikacja referatów zgłoszonych do Monografii - uwaga nowy termin!!!
 • 13 czerwca 2017: termin uiszczenia opłaty konferencyjnej - uwaga nowy termin!!!
 • 7-8 września 2017: KONFERENCJA :)

Opłaty konferencyjne

 • obejmują koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia w trakcie konferencji, programu wieczornego oraz obsługi w trakcie konferencji,
 • nie obejmują kosztów dojazdu oraz noclegu.
 • zależą od miejsca publikacji zgłaszanego artykułu.

Obowiązkowa dla wszystkich uczestników imprezy opłata konferencyjna obejmuje publikację artykułu w języku polskim w recenzowanej monografii naukowej i wynosi 300 zł. Umieszczenie każdego kolejnego artykułu w monografii jest dodatkowo płatne w wysokości 100 zł.

Uczestnicy Konferencji mają także możliwość dodatkowego zgloszenia pracy do wybranych czasopism branżowych: Materiały Budowlane (MNiSW-8 pkt.), Przegląd Mechaniczny (MNiSW-8 pkt.) oraz Wiadomości Chemiczne (MNiSW-7 pkt.). Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w specjalnych sierpniowych i wrześniowych numerach tych wydawnictw. Opłata za dodatkowe opublikowanie jednego artykułu zależy od rodzaju miesięcznika i wynosi:

 • +360 zł - dla czasopisma Wiadomości Chemiczne,
 • +600 zł - dla czasopisma Przegląd Mechaniczny,
 • +700 zł - dla czasopisma Materiały Budowlane.

Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej wynosi 120zł i obejmuje koszty wyżywienia, programu wieczornego i obsługi konferencyjnej.

UWAGA!

Wszystkich, którzy chcą zgłosić pracę na konferencję, uprzejmie prosimy o:

 1. zarejestrowanie się (założenie konta) w serwisie internetowym; prosimy o zaznacznie, że rejestrujecie się Państwo w serwisie jako "Autor"
 2. dokonanie Rejestracji na Konferencję (zakładka Rejestracja w prawym menu);
 3. zgłoszenie tematu pracy i krótkiego streszczenia (zakładka Zaproszenie do zgłaszania materiałów w prawym menu lu TU).

Uczestnicy poprzednich edycji konferencji MDT oraz uczestnicy innych konferencji, organizowanych przez Filię PW w Płocku, mogą dokonać rejestracji na konferencję MDT2017 korzystając z dotychczasowego konta użytkownika, bez konieczności tworzenia nowego.

Zobacz szczegóły Konferencji

Młodzi dla Techniki 2015

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock


Płock, PL

5 listopad 2015 – 6 listopad 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2015.

Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumiana promocja osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej, geodezji i techologii geoinformacyjnej.

Konferencja dedykowana jest zarówno doświadczonym, jak i początkującym młodym badaczom, rozpoczynającym swoją karierę naukową. Mamy nadzieję, że będzie to znakomita okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami techniki.

Konferencja Młodzi dla Techniki 2015 stanowi integralną część obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Szczegółową tematykę konferencji znajdziecie Państwo w zakładce Przegląd.

Terminarz konferencji:
 • 1 maja - 30 czerwca 2015: rejestracja, przesłanie abstraktu on-line (wyłącznie po rejestracji)
 • 15 lipca 2015: akceptacja abstraktów
 • 01 września 2015: ostateczny termin nadsyłania prac
 • 05 października 2015: ostateczna kwalifikacja referatów
 • 10 października, 2015: termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 5-6 listopada, 2015: KONFERENCJA :)

Opłaty konferencyjne:

 • obejmują koszty cateringu, materiałów konferencyjnych (publikacji 1 artykułu) oraz obsługi w trakcie konferencji,
 • nie obejmują kosztów dojazdu oraz noclegu,
 • wynoszą: obowiązkowo 150 zł - dla wszystkich uczestników konferencji - ich artykuł zostanie opublikowany w monografii (rozdział w monografii, 4 pkt) + alternatywnie 550 zł - dla uczestników chcących dodatkowo opublikować artykuł w języku angielskim w specjalnym wydaniu czasopisma Applied Mechanics and Materials (7 pkt, materiały drukowane zostaną przekazane po konferencji, zaś pełne teksty referatów będą dostępne w serwisie http://www.scientific.net/)
 • współautorzy, którzy chcą otrzymać własne egzemplarze publikacji, proszeni są o rejestrację i uiszczenie odpowiedniej opłaty rejestracyjnej

Zobacz szczegóły KonferencjiPARTNER KONFERENCJI:


HONOROWY PATRONAT:

 

SPONSORZY:

http://www.plock.eu/ajax,download,60.html?hash=0d6df936eef3325c9321c78899d1b93d&attachment=0

PATRONI MEDIALNI: